Spelregels:

 

In teams van vier (evt. drie) spelers gaat men de baan in.

Alle spelers slaan van iedere tee-box af. Vervolgens wordt door de captain van het team de beste van de vier (of drie) posities gekozen om verder te spelen.

 

  1. Van twee teamleden moeten 4 en van twee 5 afslagen gekozen worden om verder te spelen.
  2. Bij drie spelers: 1 x 5 slagen, 1 x 6 slagen en 1 x 7 slagen of 3 x 6 slagen naar keuze.
  3. De teamcaptain bepaalt welke bal gekozen wordt om van die positie verder te spelen
  4. De speler van wie na de afslag de bal gekozen wordt neemt zijn bal op en doet pas bij de volgende slag weer mee. Dat geldt ook voor de volgende slagen. Bij drie spelers: na 1x oprapen van de gekozen bal mogen alle drie de spelers hun volgende bal slaan. Op de green mogen alle spelers een poging doen tot uitholen.
  5. Bij drie spelers: op de green mogen 4 pogingen gedaan worden.
  6. De spelers droppen hun eigen bal binnen een stoklengte, maar niet dichter bij de hole, van de gekozen positie. Op de greens wordt de bal geplaatst binnen 10 centimeter van de gekozen positie. Iedere speler slaat dus altijd weer verder met zijn eigen bal en door de captain wordt na iedere slag de beste bal gekozen totdat is uitgeholed.
  7. De captain is verantwoordelijk voor het bijhouden van de scorekaart en het aantal gebruikte afslagen per speler.

 

Berekening van de teamscore bij de DOC Scramble:

De playing handicaps van de spelers worden opgeteld en 1/3 daarvan is de teamhandicap.

Teamscore: totaal aantal slagen over 18 holes verminderd met de teamhandicap.

 

Speeldata: De laatste dinsdag van de maand April, Mei,Juni, Juli,Augustus.